Onze thema’s

Waar lopen we NU

tegen aan?

Onze thema’s

Waar lopen we nu tegenaan?

Onzekerheid

=

Het Nieuwe Normaal

Toen de coronacrisis uitbrak, dachten we eerst dat we de pandemie een paar weken zouden uitzitten.

En dat nadien alles opnieuw zijn normale gangetje zou gaan.

Dat was ook wat we bij onze klanten hoorden. Little did we know!

Ondertussen weten we allemaal wel beter.

Onzekerheid is het ‘nieuwe normaal’ en dat heeft een grote impact op de werkvloer!

Lage verbondenheid0%

3 medewerkers op de 10 voelt zich minder verbonden met zijn leidinggevende, 4 op de 10 voelt zich totaal niet verbonden met collega’s. Een kwart van de ondervraagde werknemers geeft zelfs toe zich ronduit geïsoleerd te voelen.

Gekelderd vertrouwen0%

1 op 2 medewerkers vertrouwt zijn/haar leidinggevende niet.

Communicatie loopt stroef0%

Bijna 7 van de 10 leidinggevenden voelt zich ongemakkelijk in de communicatie met hun medewerkers. En dit in crisis-tijden…

Lage verbondenheid0%

3 medewerkers op de 10 voelt zich minder verbonden met zijn leidinggevende, 4 op de 10 voelt zich totaal niet verbonden met collega’s. Een kwart van de ondervraagde werknemers geeft zelfs toe zich ronduit geïsoleerd te voelen.

Gekelderd vertrouwen0%

1 op 2 medewerkers vertrouwt zijn/haar leidinggevende niet.

Communicatie loopt stroef0%

Bijna 7 van de 10 leidinggevenden voelt zich ongemakkelijk in de communicatie met hun medewerkers. En dit in crisis-tijden…

Dit soort issues is niet nieuw.
Maar de intensiteit ervan wel…

Wat nu?

Dit is wat de experten erover te zeggen hebben!

So HR managers,
it’s time to rise up & be bold!

Dit is dé gelegenheid om samen met de workforce te focussen op die dingen die er écht toe doen! Maar wat zijn deze dan?

Hieronder kan je een greep uit onze thema’s terugvinden waar er NU aan moet gewerkt worden om jullie mensen te ondersteunen in deze nieuwe wereld!

#FixFeedback - over uitspreken, afspreken en aanspreken

Het woord feedback roept gemengde reacties op en dat is jammer want (goede) terugkoppeling laat mens en organisatie groeien. Tijdens deze opleiding leer je de kracht én het belang van feedback geven kennen en leer je het op een effectieve manier in te zetten. Je krijgt instrumenten om jezelf helder en duidelijk uit te spreken en tegelijk de relatie te behouden en zelfs versterken. Ook als je iemand moet aanspreken op ongewenst gedrag. Daardoor bereik je meer en kost communiceren minder energie.

Moeilijke gesprekken - eerst begrip, dan argumenten

Je team informeren dat er geen bonus in zit dit jaar. Een collega aanspreken op een vervelende gewoonte. Medewerkers die niet luisteren of die boos of teleurgesteld reageren op feedback. Een klant die zijn eisen stelt. Elke leidinggevende heeft in zijn werk te maken met uitdagende gesprekken.

Ondanks het feit dat je vaak al communicatieopleidingen achter de rug hebt, blijven moeilijke gesprekken een heikele klus. Onze natuurlijke neiging is te gaan argumenteren maar de kern van het gedrag van de ander is dat hij zich te kort gedaan voelt. Hoe kan je nu zo een gesprek constructief laten verlopen zodat jij kan zeggen wat je wil en je gesprekspartner er een goed gevoel bij overhoudt?

Daarmee gaan we aan de slag in dit SKILLSLAB. Je krijgt handvatten om dergelijk gesprek succesvol aan te pakken en we gaan we samen experimenteren en nieuw gedrag inoefenen.

Geen blabla maar doen!

Assertiviteit 2.0

Wie aan het stuur zit van een gesprek, maakt oprecht contact met de ander en durft ook te challengen en neen te zeggen indien nodig. Dat vergt een assertieve communicatie.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want je moet de aandacht voor jezelf combineren met de aandacht voor de ander. Hoe je dat doet, leer je in dit track. We gaan ook een stap verder dan een assertieve boodschap geven. We leren hoe je een duurzame relatie onderhoudt: namelijk door gesprekken in een prettige, open sfeer te voeren. Dat verlaagt de drempel om iemand nog eens aan te spreken of een grens te trekken, moest dat nodig zijn.

In deze versie voor leidinggevenden gaan we in op lastige situaties waarmee je geconfronteerd wordt en hoe je je medewerkers kan coachen om assertiever te reageren op bepaalde situaties.

Luisteren als een leider

Proactief zijn. Meedenken met de klant. Leveren wat de klant nodig heeft in plaats van wat hij vraagt. Als leidinggevende de ander aan het denken zetten. Frustratie in je team omzetten naar teamloyauteit. Samenwerking in je team bevorderen. Daarvoor moet je kunnen luisteren als een leider en dat is minder makkelijk dan je op het eerste gezicht zou denken want het is een hele kunst om je eigen agenda (echt) te laten vallen terwijl je naar de ander luistert. In dit traject leren wij jou de regels van de kunst.

Omgaan met weerstand en agressie

Klachten of opmerkingen van klanten, burgers, patiënten of collega’s. Als dienstverlener is dit dagelijke kost. Hoe ga je ermee om? Hoe voorkom je conflict? En als het dan toch gebeurt, hoe kalmeer je de ander en kom je opnieuw tot een constructief gesprek. En stel dat de ander persoonlijk wordt of zijn eisen stelt, hoe begrens je dan het gedrag op een “klantvriendelijke” manier? Want je ziet je je collega/klant/… opnieuw.

In deze opleiding krijg je handvatten om vervelend gedrag om te gaan. Je leert eerst verschillende vormen van vervelend gedrag tijdig herkennen en begrijpen zodat je makkelijker kan anticiperen. Wie goed voorbereid is, reageert efficiënter dan iemand die niet weet wat te doen. Daarom is het belangrijk om gesprekstechnieken te kennen om uitbarstingen te voorkomen en agressiesituaties aan te pakken.