Feedbackcultuur installeren? Houd rekening met het struisvogeleffect!

Feedbackcultuur installeren? Houd rekening met het struisvogeleffect!

Onderzoek is duidelijk: feedback is essentieel om medewerkers te laten groeien en ontwikkelen. En dat is ook de reden waarom bedrijven een feedbackcultuur installeren. Wees je er wel van bewust dat dat niet bij iedereen even veel oplevert, zeggen wetenschappers. Wij vermijden immers bewust informatie die ons vooruit kan helpen.

 

Onderzoekster Emily Ho van de Northwestern University in Harvard Business Review: “We gaan ervan uit dat mensen positief staan ten opzichte van informatie die hen voordeel oplevert. Dat is trouwens het idee achter veel marketingboodschappen en welzijnscampagnes. Ons onderzoek wees uit dat dat lang niet altijd het geval is. We stelden vast dat 15 tot 50% van onze respondenten actief informatie afwijst. Het gaat dus niet om een enkeling die zijn kop in het zand steekt.”

 

Die vaststelling heeft zo zijn gevolgen op de werkvloer. Want ook al installeer je een cultuur waar medewerkers mekaar continu feedback geven, grote kans dat medewerkers niks doen met de informatie die ze ontvangen. Stel dat je een medewerker aanspreekt omdat hij tijdens zijn uren op Facebook zit, dan heb je 40% kans dat hij deze informatie afwijst. 20% wil niet weten hoe zijn collega’s hun sterktes en zwaktes inschatten. Je zou je dus kunnen afvragen wat de toegevoegde waarde is van 360° assessments als 20% van je mensen ze niet eens willen lezen.

 

Spanning in je brein

 

Mensen vermijden informatie die hun zelfbeeld kan schaden,” zegt Ho.“Daarom willen ze niet weten wat mijn collega’s echt van hen denken. Of willen ze niet gezegd hebben hoeveel tijd ze tijdens de werkuren niet aan, het werk zijn.“ De meeste mensen hebben een positief beeld van zichzelf. Je gaat ervan uit dat je deugt: als je iets doet, die je dat met goede bedoelingen en je gebruikt over het algemeen je gezond verstand.

Stel dat je informatie krijgt die dat tegenspreekt, zoals bijvoorbeeld dat je te vaak op Facebook rondhangt, dan klopt dat niet met dat beeld. Dat zorgt voor spanning in je brein. Die spanning is zo vervelend dat je die wilt verminderen. De makkelijkste manier om dat te doen, is de informatie bijstellen in jouw voordeel. Het is een onbewust proces. En dus ga je zelfs informatie die jou in je job vooruit kan helpen, met de ogen open vermijden. Je bent dus opzettelijk onwetend en het vervelende is dat je het niet eens beseft.

 

Leg de consequentie uit

 

Wat helpt dan om hen te laten luisteren? Waar mensen wèl oren naar hebben is naar de gevolgen van hun gedrag. Als ze weten dat ze door zich consequent zo te blijven gedragen bijvoorbeeld hun job kunnen verliezen, verhoog je de kans dat ze hun oren openzetten. Ze willen dergelijke informatie horen zodat ze zich kunnen voorbereiden. Er is dus een kantelpunt. Al levert het onderzoek voorlopig te weinig informatie op om met zekerheid te zeggen waar zich dat bevindt. Of anders gezegd, vanaf wanneer weegt de informatie dat je onderbetaald bent genoeg op jou dat je loonsopslag gaat vragen of op zoek gaat naar een andere job?

Wanneer je dus corrigerende feedback geeft, wees je bewust van dit struisvogelgedrag. Benoem het gedrag en geef het effect ervan (op jou, op het team of het bedrijfsresultaat) duidelijk aan. Je verhoogt de kans dat de ander de terugkoppeling aanvaardt.

 

Ondersteuning helpt

 

Wil jij je medewerkers ondersteunen door impactvoller feedback te leren geven? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of neem deel aan één van onze online demo’s. Wij ontwikkelden SKILSSLAB, een methode om ook online doeltreffend gespreksvaardigheden aan te leren.  hello@balklein.be – www.balklein.be

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment